srzh-CNenfrdeitjaru
субота, август 13, 2022

Статутарна одлука о изменама и допунама статута градске општине Костолац - Нацрт

На основу члана 106. став 1. тачка 1)  Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 10/19), члана 39. став 1. тачка 1) и члана 148. став 8. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18) а у вези Одлуке о прихватању предлога за промену Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.11/19),

Скупштина Градске општине Костолац, на седници од _____.2019. године, донела је

 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

Члан 1.

 

У Статуту Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18), у члану 32. став 1. тачка 5) после речи „статуте“, додају се речи: „извештаје о раду и програме рада“.

После тачке 7) додаје се нова тачка 7а) која гласи:

„доноси одлуку о располагању имовином која је у јавној својини Градске општине чија вредност прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се уређују јавне набавке“.

 

Члан 2.

 

            У члану 71. ставу 6. брише се запета и речи: „а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Градске општине“.

 

Члан 3.

 

У члану 74. став 1. тачка 6) мења се и гласи: „решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине, изузев организација у области спорта“.

 

Члан 4.

 

У члану 74. став 1. тачка 15) реч: „доноси“, замењује се речју: „усваја“.

 

Члан 5.

 

Члан 119. мења се и гласи:

„Члан 119.

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.

Месна заједница може се оснивати и за два или више села.“

 

Члан 6.

 

У члан 124. ставу 1. реч: „уређује“, замењује се речју: „утврђују“.

У ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:

„1.образовање месних заједница,“

У истом ставу додаје се нова тачка 2а. која гласи:

„2а. послови које врши месна заједница,“.

У тачки 5. после речи: „избора чланова савета месне заједнице,“ додају се речи: „заштита изборног права,“.

После тачке 6. додаје се нова тачка 6а. која гласи:

„6а. начин одлучивања у месној заједници,“.

 

Члан 7.

 

У члану 125. став 6. мења се и гласи:

„Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;

4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;

5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и другеакте из надлежности месне заједнице;

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Градске општине;

7) врши и друге послове из надлежности месне заједнице утврђених одлуком о месним заједницама или другим прописима Градске општине.“

 

Члан 8.

 

            Ова статутарна одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, ______.2019. године                                                             Број: __________

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

                                                                               ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

                                                                      Милена Церовшек, дипл.економиста

 

 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ

Правни основ за доношење Статута садржан је у члану 32. став 1. тачка 1) и члану 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРепубликеСрбије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члану 148. став 4. Статута Градске општине Костолац (Службени гласник Града Пожаревца бр. 15/18) Чланом 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи између осталог прописано је да Скупштина општине, у складу са законом доноси статут општине.  Чланом 66. истог закона прописано је да се одредбе Закона о локалној самоуправи  које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину. Чланом 148. став 1. Статута Градске општине Костолац предвиђено је да предлог за доношење или промену Статута Градске општине Костолац може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом на територији Градске општине, једна трећина одборника, председник Градске општине, Веће Градске општине и Скупштина Градске општине, а ставом 3. истог члана да о предлогу из става 1. овог члана Скупштина Градске општине одлучује већином од укупног броја одборника. Након припреме нацрта Статутарне одлуке о промени Статута Градске општине Костолац, Веће усваја предлог који се преко Градског већа Града Пожаревца прослеђује Скупштини Града Пожаревца ради добијања претходне сагласности а потом Скупштини Градске општине Костолац на разматрање и доношење.  

Разлог за доношење

Промене се предлажу из разлога усаглашавања Статута Градске општине Костолац са изменама и допунама Статута Града Пожаревца.

Образложење појединих измена и допуна

У члану 32. Статута, извршена су прецизирања и побољшања појединих одредби, како би оне биле лакше примењиве у пракси.

У чл. 74. Статута, извршена је побољшање текста (већ постојеће одредбе) и усаглашавање одредбе са Статутом Града Пожаревца.

У члану 119. Статута, извршено је побољшање одредаба у складу са законом и усаглашавање одредбе са Статутом Града Пожаревца.  

У члану 124. Статута, извршено је побољшање одредаба у складу са законом и усаглашавање одредбе са Статутом Града Пожаревца.  

У члану 125. Статута извршено је побољшање одредаба у складу са законом и усаглашавање одредбе са Статутом Града Пожаревца.

                                                 

 

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1324
Јуче1775
Ове недеље9882
Овог Месеца22182
Укупно2320274

Ваша IP адреса је: 44.200.175.255 субота, 13 август 2022 18:00
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!