srzh-CNenfrdeitjaru
понедељак, март 20, 2023

ОБРАЗАЦ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ КЛУБОВА 2018

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ КЛУБOВА

 

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Назив спортске организације:  
Адресаседишта:  
Датум оснивања:  
Грана спорта:  
Назив гранског спортског савеза:  
 
Име и презиме заступника по решењу АПР-а:  
Адреса становања:  
Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  
 
Секретар или овлашћено лице за контактирање:  
Адреса на коју спортска орг. прима пошту:  
Телефон и мобилни телефон:  
e-mail:  
 
Текући рачун спортске организације:  
Отворен код банке:  

 

 

ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ:

Број решења АПР-а:  
Датум издавања решења:  
ПИБ ( порески иденти.број ):  
Матични број ( статистика ):  

ОСТАЛИ ПОДАЦИ:

Спортски објекти у којима спортска

 организација обавља делатност

 ( тренинзи, утакмице и такмичења )

v  Заокружите:

 
 
 
 
 
 
Да ли спорт. организација има уговор о коришћењу спорт.објекта у ком обавља делатност
 1. Да
 2. Не
 
Да ли спорт.организација има уговор о закупу спорт. објекта у ком обавља делатност
 1. Да
 2. Не
 
Колико и како плаћа закуп (попуњавају спорт. организације које имају уговор о закупу)
 1. Месечно:                 дин.
  1. Годишње:                дин.
  2. На други начин (описати):
 
 
Број тренера у спорт.организацији:  
Име и презиме тренера:  

Стручно звање

v  заокружите:

 1. Оперативни тренер
 2. Спортски тренер
 3. Спортски тренер специјалиста
 4. Спортски тренер - дипл.проф. физ. васпитања и спорта
 5. Ништа од наведеног
 
 
 
 

Да ли тренер поседује важећу лиценцу

v  заокружите:

 1.  Да
 2.  Не
 
Којег гранског спорт.савеза поседује лиценцу:  
 

У случају да спортска организација има више тренера, приложити исте податке и за остале тренере.

Чланство спортске организације:

Број регистрованих сениора: М) Ж)
Број регистрованих јуниора: М) Ж)
Број регистрованих кадета: М) Ж)
Број регистрованих пионира: М) Ж)
Укуоно регистрованих: М) Ж)

Обавезне чланарине:

Обавезне чланарине за сениоре Месечно:               дин, или годишње:                    дин
Обавезне чланарине за јуниоре Месечно:               дин, или годишње:                    дин
Обавезне чланарине за кадете Месечно:               дин, или годишње:                    дин
Обавезне чланарине за пионире Месечно:               дин, или годишње:                    дин

У _____________________, 20__ године

            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације

__________________________         м.п.         __________________________
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме

_______________________________                                                       ______________________________

                         Потпис                                                                                                       Потпис

ЕКИПНИ СПОРТОВИ

            Страну: 3 и 4 попуњавају спортске организације које се баве:

1.         Екипним спортовима и

2.         Екипним и појединачним спортовима

СЕНИОРИ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

У ком рангу се такмичи у 2018. год.:

ЗАОКРУЖИТЕ:

I II III IV V VI
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017.  год.:  
Тренер:  
 

СЕНИОРКЕ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

У ком рангу се такмичи у 2018.  год.:

ЗАОКРУЖИТЕ:

I II III IV V VI
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017.  год.:  
Тренер:  

 

ЈУНИОРИ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

Да ли је то званична лига гран. спортског савеза чији је члан спорт.организација:

v  заокружите

 1. Да
 1. Не
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017.  год.:  
Тренер:  
 

ЈУНИОРКЕ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

Да ли је то званична лига гран. спортског савеза чији је члан спорт.организација:

v  заокружите

 1. Да
 1. Не
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017.  год.:  
Тренер:  

КАДЕТИ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

Да ли је то званична лига гран. спортског савеза чији је члан спорт.организација:

v  заокружите

 1. Да
 1. Не
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017.  год.:  
Тренер:  

КАДЕТКИЊЕ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. .год.:  

Да ли је то званична лига гран. спортског савеза чији је члан спорт.организација:

v  заокружите

 1. Да
 1. Не
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017. год.:  
Тренер:  

 

ПИОНИРИ:

 

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

Да ли је то званична лига гран. спортског савеза чији је члан спорт.организација:

v  заокружите

 1. Да
 1. Не
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017. год.:  
Тренер:  

 

ПИОНИРКЕ:

Назив лиге у којој се спортска организација такмичи у 2018. год.:  

Да ли је то званична лига гран. спортског савеза чији је члан спорт.организација:

v  заокружите

 1. Да
 1. Не
Колико клубова броји лига:  
Пласман на крају 2017.  год.:  
Тренер:  

 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ

            Страну: 5, 6 и 7 попуњавају клубови који се баве:

1.         Појединачним спортовима

2.         Појединачним и екипним спортовима

НАПОМЕНА:

1.         У свакој узрасној категорији вреднује се само један резултат ( најбољи ) постигнут у 20__ години.

2.         Резултати једног спортисте могу се вредновати само у једној узрасној категорији.

3.         У прилогу доставити за сваки наведени резултат потврду одговарајућег гранског савеза ( Покрајинског или Републичког ) или званични записник са такмичења.

СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ:

Име и презиме сениора/ке са најбољим резултатом у 2017. год и постиг.резултат:  
Где и када је такмичење одржано: Датум:
Град:                              Држава:

Ниво такмичења

v  Заокружите:

 1. ОИ и пара ОИ
 1. Светско првенство у Ол.спортовима
 1. Светко првенство у не Ол.спортовима
 1. Светко првенство по слободној пријави
 1. Европско првенство у Ол. спортовима
 1. Европско првенство у не Ол.спортовима
 1. Европско првенство по слободној пријави
 1. Универзијада
 1. Медитеранске игре
 1. Балканијада
 1. Првенство Србије
 1. Првенство Војводине
Колико је земаља или такмичара учествовало у дисц.или категорији:  
Да ли је такмичар наступио за клуб или репрезентацију Србије:  
Тренер (име и презиме ):  

ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ:

Име и презиме јуниора/ке са најбољим резултатом у 2017. год и постигнути резултат:  
Где и када је такмичење одржано: Датум:
Град:                              Држава:

Ниво такмичења

v  Заокружите:

 1. ОИ и пара ОИ
 1. Светско првенство у Ол.спортовима
 1. Светко првенство у не Ол.спортовима
 1. Светко првенство по слободној пријави
 1. Европско првенство у Ол. спортовима
 1. Европско првенство у не Ол.спортовима
 1. Европско првенство по слободној пријави
 1. Универзијада
 1. Медитеранске игре
 1. Балканијада
 1. Првенство Србије
 1. Првенство Војводине
Колико је земаља или такмичара учествовало у дисц.или категорији:  
Да ли је такмичар наступио за клуб или репрезентацију Србије:  
Тренер (име и презиме ):  

КАДЕТИ И КАДЕТКИЊЕ:

Име и презиме кадети/ње са најбољим резултатом у 2017.год и постиг.резултат:  
Где и када је такмичење одржано: Датум:
Град:                              Држава:

Ниво такмичења

v  Заокружите:

 
 1. Светско првенство у Ол.спортовима
 1. Светко првенство у не Ол.спортовима
 1. Светко првенство по слободној пријави
 1. Европско првенство у Ол. спортовима
 1. Европско првенство у не Ол.спортовима
 1. Европско првенство по слободној пријави
 1. Олимпијски дани младих Европе
 1. Медитеранске игре
 1. Балканијада
 1. Првенство Србије
 1. Првенство Војводине
Колико је земаља или такмичара учествовало у дисц.или категорији:  
Да ли је такмичар наступио за клуб или репрезентацију Србије:  
Тренер (име и презиме ):  

 

 

ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ:

Име и презиме пионира/ке са најбољим резултатом у 2017. год и постигнути резултат:  
Где и када је такмичење одржано: Датум:
Град:                              Држава:

Ниво такмичења

v  Заокружите:

 
 1. Светко првенство по слободној пријави
 1. Европско првенство по слободној пријави
 1. Балканијада
 1. Првенство Србије
 1. Првенство Војводине
Колико је земаља или такмичара учествовало у дисц.или категорији:  
Да ли је такмичар наступио за клуб или репрезентацију Србије:  
Тренер (име и презиме ):  

-           Попуњавају сви клубови!

ФИНАСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2017. годину

 

У _____________________, 20__ године

            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације

__________________________         м.п.         __________________________
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме

_______________________________                                                         ______________________________

                         Потпис                                                                                                       Потпис

-        Попуњавају сви клубови!

ФИНАСИЈСКИ  ПЛАН  ЗА  2018. годину

 

 

У _____________________, 20___године

            Образац попунио:                                                       Заступник спорт.организације

__________________________          м.п.         __________________________
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме

_______________________________                                                         ______________________________

                         Потпис                                                                                                       Потпис

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас886
Јуче1903
Ове недеље886
Овог Месеца42526
Укупно2747726

Ваша IP адреса је: 3.238.112.41 понедељак, 20 март 2023 10:46
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!