srzh-CNenfrdeitjaru
петак, април 19, 2024

Пратећи тренд унапређења безбедности свих учесника у саобраћају, Градска општина Костолац је, у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја Града Пожаревца, реализовала пројекат Измене режима саобраћаја у централним градским улицама у Костолцу, при чему се водило рачуна да се обезбеди и довољан број паркинг места. Реализација овог пројекта и постављање пратеће саобраћајне сигнализације започето је првог новембра. Обележавање хоризонталне и постављње вертикалне саобраћајне сигнализације реализује ЈП ,,Паркинг сервис“ Пожаревац.

Извршене измене обухватају следеће улице:

Улице које прелазе из двосмерног  у једносмерни  режим саобраћаја су:

 1. Задругарска улица
 • Промена режима саобраћаја из двосмерног у једносмеран режим у смеру кретања од улице Николе Граонића ка Првомајској. У истом смеру са десне стране предвиђено је обележавање 30 паркинг места.
 1. Задругарска 2 део
 • Промена режима саобраћаја из двосмерног у једносмерно од Задругарске ка Боже Димитријевића
 • Измештање паркинга за 4 такси возила и премештање у Рударску улицу са десне стране
 • Постављање две аутоматске рампе
 • Улица предвиђена за доставна возила и власнике гаража и локала
 1. Рударска
 • Промена режима саобраћаја из двосмерног у једносмеран режим у смеру кретања од улице Боже Димитријевића ка Николе Граонића. У истом смеру са десне стране предвиђено је обележавање 6 паркинг простора намењен такси возилима који прелазе из задругарске 2 део
 • У наставку улице предвиђено је обележавање 9 паркинг места са десне стране за путничка возила
 1. Николе Граонића 2 део
 • Улица Николе Граонића од укрштања са улицом Рударском до укрштања са Поречком мења се режим саобраћаја из двосмерног у једносмеран режим
 • Са десне стране улице Николе Граонића у истом смеру обележавају се нова 23 паркинг места

Поред измене режима саобраћаја урађено је и  обележавање нових паркинг места и то у следећим улицама:

 1. Боже Димитријевића - укидају се са десне стране 7 постојећих паркинг места према Првомајској улици и постављају се преко пута  7 нових паркинг места према улици Вељка Дугошевића
 2. Вељка Дугошевића 2 део (иза парка) обележавају се 28 нових паркинг места, 5 за таксисте и 23 за путничка возила

Ред.бр

Назив улице

Број нових паркинг места

1.     

Задругарска 1 део

30

2.     

Рударска  1 и 2 део

9/6 таксиста

3.     

Николе Граонића 2 део

23

4.     

Вељка Дугошевића (код парка)

23/5 таксиста

5.     

Боже Димитријевића

7

Укупно

предвиђено да се обележи

92 паркинг места +
11 таксиста

 

предвиђено да се постави

78 нових знакова

 

предвиђено да се постави

2 аутоматске рампе

   

20 нових пешачких прелаза

Овом изменом укупно је обезбеђено 92 паркинг места за грађане и 11 паркинг места за такси возила. Ова врста измене саобраћаја била је неопходна како би се повећала безбедност свих учесника у саобраћају и како би се растеретиле гужве у централним градским улицама. 

 

 

Његова екселенција амбасадор Републике Словеније Дамјан Бергант, посетио је Градску општину Костолац. Његову екселенцију дочекала је председница Скупштине Градске општине Костолац Милена Церовшек.

Градску општину Костолац су овом приликом такође посетили и  конзул Републике Словеније Примож Крижај, председник Националног савета словеначке националне мањине у Србији Саша Вербич и председник удружења Словенаца у Костолцу Саша Радић.

Председница Скупштине Градске општине Костолац је овом приликом упознала представнике Републике Словеније са историјатом Костолца. Говорећи о укупном броју националних мањина, које живе на подручју Градске општине Костолац, говорило се о припадницима Словеначке националне мањине. Том приликом је истакла да Градска општина Костолац има одличну сарадњу са Удружењем Словенаца у Костолцу, тако да се надамо успешној сарадњи и у будућности.

Амбасадор, господин Бергант, се захвалио на срдачном пријему и гостопримству.

Усвајањем првог овогодишњег ребаланса буџета у Градској општини Костолац крајем октобра, отвориле су се могућности за нека нова улагања у сфери комуналне инфраструктуре, али и културе и спорта. Председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски, образложио је свој концепт расподеле одборницима Скупштине који су га 26. октобра једногласно и усвојили.

Костолачки буџет за 2021. годину према првобитном плану и одлуци износио је 381.180.389 динара. Усвајањем ребаланса износ је повећан за 38.400.983 динара, тако да је сада на располагању укупно 419.581.332 динара. О потреби и разлозима да се промени Одлука о буџету за 2021. годину, председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски каже:

„Било је неопходно усаглашавање прихода и примања пре краја године по више основа укључивања додатних прихода одобрених Градској општини, укључивање прихода од закупа и укључивање сопствених средстава. Такође, морали смо и да усагласимо расходе због распоређивања додатних средстава одобрених Градској општини, као и већих износа од закупа и сопствених средстава.“

О структури трансферних прихода, Крстаноски каже да су ребалансом  увећани на основу четири извора:

„Укључивањем додатних средства Градској општини Костолац и Центру за културу „Костолац“ одобрено је увећање прихода од 24.206.471 динара. Приходима од закупа пословног простора саме Градске општине, Центра за културу и месних заједница стиже додатних 6.459.416 динара. Такође, ребалансом смо укључили и сопствена средства са инвестиционог рачуна за грејање, као и донације, што је 6.552.000 динара. Од Националне службе за запошљавање као трансфер са других нивоа власти добили смо 1.135.056 динара по основу уговора о спровођењу јавних радова на уређењу јавних и сеоских зелених површина по програму за социјално теже запошљиве категорије. Реч је о ангажовању 6 радника на период од 4 месеца. Свеукупно, то је нових 38.400.943 динара.“

Истовремено, ребалансом су утврђени и расходи буџета као и план потрошње до краја године. Серџо Крстаноски потврђује да су планирани расходи нешто већи од прихода и износе 433.185.495 динара што је дефицит од 13.604.163 динара. Дефицит је у суштини одређен висином средстава намењених даљем комуналном уређењу Костолца о чему председник Крстаноски каже:

„Оно што нас очекује кроз додатна средства одобрена од Града Пожаревца од 24.206.471 динара су нови пројекти за оне делове Костолца где нема фекалне канализационе мреже. То су улице Војводе Путника сокак, Краља Петра крак 1, крак 2, и  крак 3, Краља Петра део који излази на Карађорђеву, Николе Пашића, Костолачка, Меше Селимовића са сокаком, Костолачки крак, Бате Живојиновића, Пионирска са ,,с” кривином, Карађорђева од моста до Краља Петра и Војводе Мишића до црпне станице  до Партизанске улице укључујући сокак из Партизанске, Лазе Костића са уливом у Партизанску и Војислава Илића, Васе Пелагића и Краља Милутина. Тиме  комплетно завршавамо целу Градску општину Костолац, а вредност је 2.396.000 динара. Радићемо замену стубова расвете у Улици Вељка Дугошевића у Костолцу 2.106.000 динара, у плану је израда урбанистичког пројекта за реконструкцију зелених површина и пешачке стазе градског парка -432.000 динара. За набавку новогодишње јелке висине 6 метара планирано је  800.000 динара. Дотација спортским удружењима је додатних 5.000.000 динара, невладиним организацијама  1.000.000 и  пензионерским организацијама  200.000 динара. Израда пројекта финасијског управљања и контролу Градске општине Костолац  и Центра за културу „Костолац“ 936.000 динара, план превентивних мера и безбедност на раду  за топлификацију села Острова износи 356.000 динара и таксе за локациске услове за 4 пројекта за уличну водоводну мрежу и водоводну мрежу села Острова, фекалну канализацију и реконструкција топлификационе мреже Села Костолац 421.650 динара што је улупно 17.302.976 динара.

Из овог дела средстава за Установу Центар за културу „Костолац“ планирано је додатних 6.009.495 динара. Овај новац треба да се потроши, како наводи Крстаноски, за вентилацију спортске и гимнастичке хале три милиона динара, затим за реновирање просторија стадиона „Бора Бека“  857.000 динара, фарбање асвалтне подлоге спортских терена 449.000 динара, набавку пољопривредне опреме за одржавање 457.880 и набавку етисона за спортску халу 854.909 динара.

Крстаноски такође објашњава и како ће се утрошити средства из ребаланса очекиваних на основу закупа пословног простора:

„У структури тих прихода 1.726.595 динара су из саме Градске општине Костолац, Месне заједнице Кленовник 1.235.759, Месне заједнице Петка 740.000 динара, Месне заједнице Острово 463.872 и Месне заједнице Село Костолац 1.431.873 динара. У Установи Центар за културу „Костолац“ од закупа се до краја године очекује укупно 861.317 динара. Средства од закупа ће трошити сами корисници по својим приоритетима.

Од сопствених средстава са инвестиционог рачуна како се класификује ова позиција у буџету која износе 4 милиона динара, планирана је израда пројеката топлификационе мреже за део Јадранске, Карађорђеве и Трудбеничке улице, Костолачки крак и улице у насељима Колиште, Канал и плажа као и набавка и уградња регулационих вентила и балансирање мреже у Костолцу.

Почетна конференција заједничког програма Европске уније и Савета Европе ROMACTED фаза 2 у Србији, одржана је 02. Новембра у Клубу посланика у Београду.

ROMACTED је програм који је усмерен на изградњу политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и оснаживања ромске заједнице, јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња.

Након уводних речи, одржана је церемонија потписивања Протокола о сарадњи између Министарства за људска и мањинска права и социјални дијалог, Савета Европе и представника партнерских градова и општина (Алексинац, Апатин, Бач, Костолац , Крагујевац, Крушевац, Лебане, Ниш, Пирот, Прокупље, Суботица, Врњачка Бања, Зајечар и Звездара).

Испред Градске општине Костолац, Протокол о сарадњи је потписао председник ГО Костолац Серџо Крстаноски.

 

 

Обезбеђивање средстава за реализацију годишњих програма спортских организација, односно клубова Одлуком о буџету Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број: 34/20 и 11/21) – ребаланс 1.

Позивају се клубови којима су неопходна додатна средства за реализацију годишњих програма, да упуте захтев Комисији за спорт Градске општине Костолац.

У захтеву је потребно да клубови назначе:

 • за коју намену су им потребна средства и тачно у коликом износу;
 • врсту и садржину активности, време и место реализације програма, односно обављања активности;
 • финансијски план (буџет) пограма, односно потребна новчана средства, исказана према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу и
 • динамички план употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна).

За додатне информације обратити се чланици Већа Градске општине Костолац задуженој за ресор спорта, Маријани Божић.

Контакт телефон: 012 241 830 (секретаријат Градске општине Костолац).      

У кабинету председника Градске општине Костолац, Серџа Крстаноског, одржана је данас 24. редовна седница Већа Градске општине Костолац. Костолачки већници разматрали су и једногласно усвојили све тачке дневног реда ове седнице. Између осталог, усвојен је предлог измене Годишњег плана јавних конкурса Градске општине Костолац за 2021. годину. Затим, костолачко Веће прихватило је предлог Комисије за реализацију годишњих програма у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2021. годину, ради расподеле средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта, опредељених Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2021. годину – Ребаланс 1. Веће Градске општине Костолац такође је разматрало и усвојило   предлог јавног Конкурса за расподелу средстава за НВО и Удружења са територије Градске општине Костолац за текућу годину и то: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.

 

У прилогу је Предлог за расподелу средстава за медијске пројекте.

Услед тренутних проблема у функционисању сајта ГО Костолац, предлог објављујемо у рубрици Вести.

 

У прилогу је Записник Комисије за оцену медијских пројеката.

Услед тренутних проблема у функционисању сајта ГО Костолац, записник објављујемо у рубрици Вести.

 

У прилогу је Записник Комисије за оцену медијских пројеката

 

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1360
Јуче2508
Ове недеље9367
Овог Месеца49461
Укупно3694189

Ваша IP адреса је: 44.200.27.215 петак, 19 април 2024 09:53
Scroll to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd