Downloads
Претрага преузимања
Преглед
Број категорија: 5
Документи Подкатегорије: 1 Датотеке: 14
Јавне набавке Датотеке: 413
Стратешки документи Датотеке: 2

Доношењем Одлуке Скупштина града Пожаревца о приступању изради Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013, наша локална заједница је изразила своју јасну жељу и потребу да плански приступи решавању проблема и питања од значаја за дугорочни развој града Пожаревца.

 

Циљ израде Стратегије одрживог развоја, јесте јасна процена потенцијала локалне самоуправе, идентификација области у којима се може остварити напредак, као и дефинисање оквира рада за будуће активности чијим спровођењем ће се допринети укупном напретку у нашој заједници…

Буџет Подкатегорије: 5 Датотеке: 34
Избори 2017 Подкатегорије: 5 Датотеке: 53